11. 08. 2022.
Home / Edukacija u sportupage 9

Edukacija u sportu

“RELACIJE SOCIJALNOG STATUSA RODITELJA I INTELEKTUALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI…”

academia.edu_

S A Ž E T A K Rezultati ovog istraživanja o relacijama socijalnog statusa roditelja i intelektualnih i motoričkih sposobnosti njihove dece ukazali su: da nisu dobijene statistički značajne relacije koje bi ukazale na korelaciju ili uticaju socijalnih karakteristika roditelja na intelektualno funkcionisanje njihove dece; da postoji određeni pozitivni uticaj ...

Opširnije »

Trkačke vesti uz jutarnju kafu

trcanje

10 godina postojanja Trčanje.rs proteklo je u stalnim promenama, pa nećemo menjati “tradiciju” – od sada nastavljamo u novom ruhu! Primetili ste naše nove boje, a dešavaće se i druge sadržajne novine, i to uz podršku Powerade-a!

Opširnije »

MRŠAVLJENJE – DEO KOJI NEDOSTAJE

Weight-Loss-DFA

Pored političkih dešavanja, važnih sportskih takmičenja na kojima učestvuje naša reprezentacija, mršavljenje je definitivno najaktuelnija tema. Njom se bave mnoge industrije i grane, grupe i pojedinci, poznati i nepoznati, časopisi, centri, saloni, i ko sve ne… A sve se čini da kako raste popularnost i značaj „savršenog“ izgleda (šta god ...

Opširnije »

Sport i nasilje u Europi

1-1c87335cb3

PripremajuÊi se za pisanje knjige pod naslovom Sport i nasilje u Europi, shvatili smo da nam prijete mnoge zamke. Kao prvo, postojala je opasnost od stvaranja turobne slike na kakvu Ëesto nailazimo ËitajuÊi medijske na-pise o sportskim događajima na svim razinama – slike kojom dominiraju ko rupcija, uzimanje dopinga, meπetarenje, ...

Opširnije »