19. 08. 2022.
Home / Edukacija u sportupage 7

Edukacija u sportu

“ANKSIOZNOST I TAKMIČARSKO SAMOPOUZDANJE KOD SPORTISTA SA I BEZ INVALIDITETA…” by Goran Kasum

academia.edu_

Psihološki faktori koji u takmičarskoj situaciji posebno mogu da utiču na postignuće su, kognitivna i somatska anksioznost i takmičarsko samopouzdanje. Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita da li se sportisti sa invaliditetom razlikuju od sportista bez invaliditeta u pogledu anksioznosti i samopouzdanja u takmičarskoj situaciji. U istraživanju je ...

Opširnije »