02. 12. 2022.
Home / Edukacija u sportupage 10

Edukacija u sportu

Trkače čeka Ironman sistem klafikacija, a prvi Svetski šampionat za ejdž grupere biće u Londonu. Intervju sa direktorom Abbott World Marathon Majors

unnamed

Chris Robb, čovek koji stoji iza Mass Participation Asia konferencije (Decembar 2019), prošle godine je ugostio Tima Hadžimu, izvršnog direktora Abbot World Marathon Majors serije i sada je objavio snimak koji vam delim u nastavku. Za vas koji nemate pola sata koliko traje razgovor (preporučujem!), prenosim u crticama šta smo ...

Opširnije »

DIFFERENCES IN AEROBICS ENDURANCE BETWEEN U14, U16 AND U18 SOCCER PLAYERS

academia-logo-big

Cilj rada je da se ispita da li postoje razlike u aerobnoj izdržljivosti između tri uzrasne grupe mlađih kategorija fudbalera. Fudbal je sport dominantno aerobnog tipa, pa je jedna od glavnih determinanti uspešnosti aerobna izdržljivost definisana maksimalnom potrošnjom kiseonika. Najčešće korišćeni terenski testovi za procenu aerobnog kapaciteta fudbalera su Cooper-ov ...

Opširnije »

BOSNIAN KPELLE TRIBE

academia-logo-big

U IX broju Zbornika radova Pedagoškog fakulteta Univerzitetau Zenici objavljuju se raznovrsni radovi iz oblasti humanistike, historije, komunikologije demokratije, bosnistike, književnosti, germanistike,anglistike, pedagogije, psihologije, kineziologije i matematike.

Opširnije »

RELACIJE SOCIJALNOG STATUSA RODITELJA I INTELEKTUALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI…

academia.edu_

Rezultati ovog istraživanja o relacijama socijalnog statusa roditelja i intelektualnih i motoričkih sposobnosti njihove dece ukazali su: da nisu dobijene statistički značajne relacije koje bi ukazale na korelaciju ili uticaju socijalnih karakteristika roditelja na intelektualno funkcionisanje njihove dece; da postoji određeni pozitivni uticaj socijalnih faktora, pre svega obrazovnog i profesionalnog ...

Opširnije »