29. 09. 2022.
Home / Edukacija u sportu / “KOMUNIKACIJA, SPORT I BIOETIKA U PREVENCIJI NASILNIČKOG PONAŠANJA DECE I…” by Sandra S Radenović
academia.edu_

“KOMUNIKACIJA, SPORT I BIOETIKA U PREVENCIJI NASILNIČKOG PONAŠANJA DECE I…” by Sandra S Radenović

Apstrakt Cilj rada je razmatranje prevencije nasilničkog ponašanja dece i omladine kroz sa-držaj seminara pod nazivom “Komunikacija i sport u prevenciji nasilničkog ponašanja dece i omladine” koji je realizovan od 2016. do 2018. godine i akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), Beograd.

Ciljevi seminara su: stvaranje tolerantne sredine za razvoj svakog pojedinca uz zaštitu od nasilja kroz školski sport i unapređivanje komunikacione kompetentnosti nastavnika za rad sa decom nasilničkog ponašanja; upoznavanje nastavnika sa mogućnostima primene etičkih prin-cipa u sportu na vaspitni rad sa decom i omladinom i sa školskim sportom kao merom prevencije nasilničkog ponašanja dece i omladine; razvijanje komunikativne kompetent-nosti nastavnika za rad sa decom i mladima nasilničkog ponašanja i razvijanje empatijske i nenasilne komunikacije i rešavanja konflikata u školi.

KOMUNIKACIJA_SPORT_I_BIOETIKA_U_PREVENCI

KOMUNIKACIJA_SPORT_I_BIOETIKA_U_PREVENCIPročitajte još

academia.edu_

“Contributing factors to change-of-direction ability in professional rugby league players” by Robert Lockie

“Contributing factors to change-of-direction ability in professional rugby league players” by Robert Lockie