26. 06. 2022.
Home / Edukacija u sportu / “Ulazak u Kolarčevu zadužbinu: kulturna delatnost i muzička publika” by Sabina Hadžibulić
academia.edu_

“Ulazak u Kolarčevu zadužbinu: kulturna delatnost i muzička publika” by Sabina Hadžibulić

Apstrakt: Neprikosnovenoj reputaciji koju je u čitavom regionu stekla Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca (poznata još i pod imenom Ko-larčeva zadužbina) u Beogradu (osnovana 1878. godine) doprineli su kvalitet i raznovrsnost programa, očuvanje tradicije i podsticaj za nove ideje u svim domenima umetnosti i nauke. Muzička ponuda Kolarčeve zadužbine žanrovski je veoma raznolika i bogata. Rad je usmeren na analizu profila muzičke publike koja posećuje koncerte u Velikoj dvorani kroz prikaz njenih osnovnih socio-demografskih osobina i muzičkih aktivnosti. Ključne reči Kolarčeva zadužbina, kulturna delatnost, program, muzička publika Uvod Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca 2 je osnovana 1878. godi-ne, u vreme razvoja najznačajnijih modernih kulturnih institucija Sr-bije. 3 Kvalitet i raznovrsnost programa, prepoznavanje važnih tema u aktuelnom vremenu, kao i očuvanje starih i podsticanje novih ideja u gotovo svim domenima umetnosti i nauke doprineli su neprikosnovenoj reputaciji ove institucije u čitavom regionu.

Gostovanja najznačajnijih imena iz sveta kulture i atraktivnost programa njena su prepoznatljiva obeležja. Dugogodišnjom kontinuiranom kulturnom delatnošću odnego-vala je kao svoju publiku čitav niz generacija. Treba reći da Kolarčeva zadužbina 4 godinama organizuje i besplatan muzički program omoguća-vajući pristup publici koja ima kulturne potrebe, ali ne i finansijsku mogućnost da ih zadovolji. I pored svega, značajniji akademski poku-šaji da se analizira rad ove institucije i, posebno, njena publika, nisu do sada učinjeni. 1 sabina.hadzibulic@abo.fi 2 Tokom perioda socijalizma ova institucija je nosila ime Kolarčev narodni univerzitet. 3 Ovde prvenstveno mislim na Narodnu biblioteku Srbije (1832), Narodni muzej (1844) i Narodno pozorište (1868). 4 U daljem tekstu biće korišćen ovaj, popularniji i češće korišćeni naziv.

59510711

Ulazak u Kolarčevu zadužbinu: kulturna delatnost i muzička publikaPročitajte još

academia.edu_

“Contributing factors to change-of-direction ability in professional rugby league players” by Robert Lockie

“Contributing factors to change-of-direction ability in professional rugby league players” by Robert Lockie