29. 09. 2022.
Home / Edukacija u sportu / “RELACIJE SOCIJALNOG STATUSA RODITELJA I INTELEKTUALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI…”
academia.edu_

“RELACIJE SOCIJALNOG STATUSA RODITELJA I INTELEKTUALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI…”

S A Ž E T A K

Rezultati ovog istraživanja o relacijama socijalnog statusa roditelja i intelektualnih i motoričkih sposobnosti njihove dece ukazali su: da nisu dobijene statistički značajne relacije koje bi ukazale na korelaciju ili uticaju socijalnih karakteristika roditelja na intelektualno funkcionisanje njihove dece; da postoji određeni pozitivni uticaj socijalnih faktora, pre svega obrazovnog i profesionalnog statusa roditelja, na generalnu motoriku njihove dece; da je potrebno vršiti višegodišnja longitudinalna istraživanja na uzorcima dece, kako bi se utvrdila realna relacija socijalnog statusa roditelja i kognitivnih sposobnosti, posebno inteligencije njihove dece; da za potrebe utvrđivanja relacija, razlika i efekata kinezioloških eksperimentalnih tretmana na populaciji predškolske dece, nije neophodno voditi računa o socijalnom statusu roditelja, kao mogućem generatoru razlika između eksperimentalne i kontrolne grupe dece.

RELACIJE_SOCIJALNOG_STATUSA_RODITELJA_I

RELACIJE SOCIJALNOG STATUSA RODITELJA

Pročitajte još

academia.edu_

“Contributing factors to change-of-direction ability in professional rugby league players” by Robert Lockie

“Contributing factors to change-of-direction ability in professional rugby league players” by Robert Lockie