29. 09. 2022.
Home / Edukacija u sportu / Sport i nasilje u Europi
1-1c87335cb3

Sport i nasilje u Europi

PripremajuÊi se za pisanje knjige pod naslovom Sport i nasilje u Europi, shvatili smo da nam prijete mnoge zamke. Kao prvo, postojala je opasnost od stvaranja turobne slike na kakvu Ëesto nailazimo ËitajuÊi medijske na-pise o sportskim događajima na svim razinama – slike kojom dominiraju ko rupcija, uzimanje dopinga, meπetarenje, prijevare i nasilje u razliËitim obli-cima.

Opširnije….

Pročitajte još

academia.edu_

“Contributing factors to change-of-direction ability in professional rugby league players” by Robert Lockie

“Contributing factors to change-of-direction ability in professional rugby league players” by Robert Lockie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>