24. 09. 2023.
Home / Edukacija u sportu / MASTER RAD SHVATANJE POVEZANOSTI RELIGIJE I MORALNOG VASPITANJA U PEDAGOGIJI
s200_natalija.ljubi_i_

MASTER RAD SHVATANJE POVEZANOSTI RELIGIJE I MORALNOG VASPITANJA U PEDAGOGIJI

Značaj ovog rada se ogleda u tome što se u prošlosti, pa sve do danas, nije u velikoj meri pisalo ili istraživalo o uticaju religije i svetovnih koncepcija života na vaspitnu teoriju i praksu.

Ako malo bliže pogledamo istoriju vaspitanja, naročito moralnog vaspitanja, ne možemo a da ne primetimo da se dominantno navode društveni, politički, ideološki činioci koji utiču na sadržaj i cilj vaspitanja.

Primetićemo da su retki članci u pedagoškoj literaturi ili čak u samim udžbenicima pedagogije koji bi ukazali na povezanost religije i moralnog vaspitanja, kako bi dovoljno osvetlili njegovo pravo znacenje.

Razmišljajući koju ću temu odabrati za izradu svog master rada, vodila sam računa da ta tema bude dovoljno intrigantna, značajna za pedagošku nauku i podložna istraživačkom radu. Stoga sam odabrala ovu temu, jer smatram da jedan ovakav sistematski prikaz shvatanja moralnog vaspitanja kroz istoriju pedagogije, sa aspekta uslovljenosti religijskom ideologijom sa jedne i sekularnim principima sa druge strane, predstavlja značajan doprinos za moralno vaspitanje i pedagogiju kao nauku uopšte.

Značaj ove teme se ogleda u tome što se do danas veoma mali broj pedagoga bavio ovom interesantnom problematikom, koja predstavlja analizu pedagoških pojava i shvatanja moralnog vaspitanja sa aspekta fenomena religije, ovo istraživanje ima za cilj da da doprinos kako za opštu pedagogiju, tako i za istoriju pedagogije.

Tema može pre svega biti zanimljiva pedagozima istraživačima, naučnicima koji se bave proučavanjem veze između religije i vaspitanja u klasnim društvima, ali isto tako i širem krugu prosvetnih radnika. Pored toga što može poslužiti studentima pedagogije, sociologije i teologije, može poslužiti i drugima u širenju sopstvene pedagoške i društvene

1

kulture. Takođe, ovo istraživanje, može dati doprinos svakom studentu ili istraživaču kao metodološki obrazac za istraživanje i proučavanje složenih društvenih i pedagoških pojava.

Predmet istraživanja jeste povezanost religije i moralnog vaspitanja u pedagogiji.Preciznije, u ovom radu, je potrebno ispitati kako različiti pedagoški pristupi i pedagozi pojedinci sagledavaju odnos religije i moralnog vaspitanja, a sve to u cilju da se unapredi dosadašnje pedagoško znanje i njime poboljša trenutna vaspitna praksa.
Cilj jednog ovakvog teorijskog ispitivanja jeste da utvrdimo hronološke periode u kojima se pridaje veći ili manji značaj uticaju religije na moralno vaspitanje u pedagogiji.

Na početku istraživanja postavićemo dve pretpostavke. Prvom smatramo da postoje razlike u odnosu određenih pedagoških pristupa kroz istoriju prema uticaju religije na moralno vaspitanje. Druga pretpostavka je da društvene okolnosti oblikuju odnos određenih pedagoških pristupa i stavova o povezanosti religije i moralnog vaspitanja.

Temu ćemo proučavati teorijski, deskriptivnom metodom, koristeći tehniku analize sadržaja, zbog problema koji se istražuje, kao i zbog ekonomičnosti njene primene. Smatramo da je ovo najpogodnija metoda za saznavanje činjenica koje dosada nismo znali, kao i za izvođenje zaključaka za pedagošku nauku.

Kako je istraživanje teorijsko po svojoj prirodi, literatura, koja predstavlja izvor saznanja za tehniku analize sadržaja, obuhvata veći broj relevantnih književnih dela i članaka, domaćih i stranih autora iz oblasti pedagoške i teološke nauke.

Strukturu rada čine tri celine: Teorijski okvir istraživanja
Shvatanje povezanosti religije i moralnog vaspitanja u pedagogiji Interpretacija rezultata istraživanja sa zaključnim razmatranjima

Teorijski deo istraživanja čine tri poglavlja.U prvom je tema moralno vaspitanje, različiti pokušaji njegovog određenja i glavnih osobina.Drugo poglavlje se bavi pojmom i razvojem religije, vrstama religije i njenim osnovnim karakteristikama. Treće poglavlje se odnosi na osnovne karakteristike povezanosti religije i moralnog vaspitanja, njihove isprepletanosti i međusobne prožetosti kroz istoriju vaspitanja, obrazovanja i pedagogije kao nauke.U okviru celine Shvatanje povezanosti religije i moralnog vaspitanja u pedagogiji predstavićemo dosadašnja shvatanja o vezi između religije i moralnog vaspitanja kod pojedinih pedagoga, ali i samih pedagoških pravaca koja su obeležila određena istorijska razdoblja. Ova shvatanja ćemo predstaviti horizontalno, od nastanka prvobitnih zajednica do stavova pedagoga i pedagogije savremenog doba.

Na samom kraju, u okviru Interpretacije rezultata istraživanja, iznećemo zaključna razmatranja, kojima ćemo potvrditi ili odbaciti pretpostavke koje smo izneli prethodno u tekstu.

Čitaj:
http://www.sportinfo.rs/wp-content/uploads/2019/05/MASTER_RAD_SHVATANJE_POVEZANOSTI_RELIGIJ.pdf

Pročitajte još

academia.edu_

“The effects of judo training on anthropometric characteristics and motor abilities of primary school boys” by Radenko Matic

“The effects of judo training on anthropometric characteristics and motor abilities of primary school boys” ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>