09. 06. 2023.
Home / Ostali sportovi / DŽUDO KLUB BAČKA IZ SOMBORA INKLUZIVNI DŽUDO-DŽUDO ZA SVE..
FB_IMG_15548384693922371

DŽUDO KLUB BAČKA IZ SOMBORA INKLUZIVNI DŽUDO-DŽUDO ZA SVE..

Džudo i sambo klub ,,Bačka” Sombor je pored svojih redovnih sportsko – takmičarskih aktivnosti počeo sa realizacijom projekta INKLUZIVNI DžUDO – „DžUDO ZA SVE“ koji ima za cilj da u posebno prilagođene trenažne programe uljuči i osobe sa invaliditetom.

Opšti cilj vežbanja džudoa prilagođenom osobama sa invaliditetom jeste unapređenja njihovog kvaliteta života i obogaćivanja društvenih odnosa kroz bavljenje džudo sportom, kao elementom koji pozitivno utiče na socijalizaciju, fizičku aktivnost i zdrav način života.

Ciljne grupe koje mogu da se uključe u program vežbanja inkluzivnog džudoa su osobe svih uzrasta sa fizičkom, senzornom, emotivnom, mentalnom ili višestrukom ometenošću pod uslovom da njihovo stanje dozvoljava fizičko vežbanje i da ne postoji zdravstveno ograničenje u pogledu bilo kakvog dodatnog fizičkog opterećenja.

Džudo spada u grupu borilačkih sportova, ali ono što ga izdvaja iz te grupe jeste što spada u bazične sportove, jer utiče na razvoj svih antropoloških karakteristika i vežbajući ovaj sport stvara se dobra osnova za bavljenje ostalim sportovima. U prevodu sa japanskog džu- do znači ,,nežan put” ili ,,lakši način”, te upotreba džudo tehnika ne podrazumeva korišćenje grube snage, već sposobnost da se veštinom, popuštanjem i brzinom savlada protivnik. Ono što je za džudo specifično jeste da ga mogu vežbati deca, profesionalni sportisti i takmičari, ali isto tako i rekovalescenti, veterani, pa i osobe sa invaliditetom. U svojoj osnovi džudo se najviše raspoznaje kao takmičarski sport, ali takoće sama filozofija džudoa omogućava bavljenje ovim sportom svim uzrasnim kategorijama, jer poseduje izuzetan sportski, obrazovni, terapeutski, filozofski i društveni potencijal, koji u Srbiji i drugim zemljama nije u potpunosti iskorišćen.

Treninzi inkluzivnog džudoa se sprovode po posebnom planu i programu prilagođenom individualnim i grupnim potrebama, a na osnovu znanja i iskustva samog trenera.

20190321_160128

Inkluzivni džudo se može specifično prilagoditi svakom stanju ponaosob, jer je svaka vežba prilagodljiva i razgradljiva. Treninzi su programirani tako da se akcenat stavlja na razvoj motoričkih sposobnosti (snaga, brzina,kooordinacija, ravnoteža i druge), aktivnosti u okviru prirodnih oblika kretanja (hodanje, trčanje, puzanje, valjanje, skaknje) te tehnika džudo padova i prilagođenih tehnika u parteru i stojećem stavu. Sa aspekta kognitivnog domena (usvajanje znanja) planom je predviđeno da se radi na učenju: kodeksa i principa džudo-a, pravila ponašanja u svlačionici, sali i na tatamiju (džudo strunjači), razvijanju pažnje, pamćenja i reprodukovanja zadatih vežbi, učenje i ponavljanje osnovnih elemenata u džudou. Kada je u pitanju afektivni domen (stavovi, vrednosti i interesovanja) predviđeno je da se radi na razvijanju pozitivnih socijalnih veština, stvaranju saradničke aktivnosti, tolerancije, dogovora, prijateljstva, učenje kontroli agresivnog i socijalno neprihvatljivog ponašanja, stvaranju osećaja poštovanja prema okolini i stvarima, razvijanju timskog duha i osećaj pripadanja zajednici.

Važno je napomenuti da su treninzi koncipirani isključivo u korist osoba sa invaliditetom i služe isključivo u podizanju kvaliteta njihovog života i njihove uključenosti u društvo. Prvenstveni priorite je bezbednost i neškodljivost vežbi i metoda vežbanja. Takmičenja nisu razlog naše aktivnosti, ali kroz učenje i napredovanje mogu biti. Džudisti se moraju osećati ravnopravno u odnosu na ostale u klubu. Ciljevi treninga su bazirani isključivo na pozitivnim osećanjima i učenjem kroz igru i zabavu.

U toku 2013/14 godine započet je pilot program sa istim ciljem. U trenažni rad su u toku jedne školske godine uljučena deca sa smetnjama pri specijalnoj školi „ Vuk Karadžić“. Stručni rad sprovodila je Sajonela Krga, ali je isti pauzitan zbog odlaska trenera na porodiljsko odsustvo.

Kako su se ponovo stvorili uslovi za dalji razvoj inkluzivnog džudoa pri DžK „Bačka“, početkom februara 2018. godine održani su prvi treninzi džudoa za osobe sa različitim vrstama i stepenom fizičkih, senzornih, intelektualnih i emocionalnih smetnji. Odziv polaznika inkluzivne džudo škole je iznenađujuće velik, te se treninzi održavaju u četiri grupe sa 10 polaznika u proseku u svakoj grupi. Stručnim radom rukovodi Sajonela Krga, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, trener inkluzivnog džudoa, džudo trener specijalista i džudo majstor III dan i tim od četiri asistenta koji su veterani džudo sporta, licencirani treneri i majstori džudo sporta.

detalj sa treninga

Moramo biti svesni činjenice da doktrina i filozofija džudoa ima značajnu prednost u odnosu na druge sportske discipline. To omogućuje širenje džudo prakse među svim grupama stanovništva. Džudo klub ,,Bačka,, Sombor je ovim projektom upravo započeo transformaciju iz isključivo sportske organizacije u inkluzivnu sportsku organizaciju koja brine o svim kategorijama stanovništva.

MAJ: Sredinom maja su ispisane prve stranice istorije inkluzivnog džudoa u Srbiji. Naime, uz velike napore da se prikupi novac, džisk „Bačka“ je uspeo poslati dva predstavnika na Međunarodno takmičenje u inkluzivnom džudou. Italijanska Ravena je po 16.-ti put bila domaćin ovog turnira. Tom prilikom su Đorđe Jovanović i Katarina Galamboš kao prvi i do sada jedini predstavnici Srbije na džudo takmičenjima ovog tipa osvojii zlatno i srebrno odličije.

OKTOBAR: Krajem oktobra meseca 2018. godine u Somboru je uz podršku Džudo saveza Srbije, Džudo saveza Vojvodine, grada Sombora i Sportskog saveza grada Sombora održana „Međunarodna razmena iskustava u inkluzivnom džudou“. Cilj održavanja ovih predavanja je bio proširivanje znanja i iskustava u oblasti adaptiranog džudoa i na ostale trenere iz Srbije. U toku prvog dana održano je pet predavanja. Pored Darija Šomena i Viktorije Pečnikar Oblak iz Slovenije, koji imaju višedecenijsko praktično znanje u sprovođenju trenažnog rada u džudou sa osobama sa invaliditetom, predavači su bili i prof. dr Marko Aleksandrović, prof. dr Srđan Šljukić i prof dr Nikola Čanak. Drugog dana je održan praktičan prikaz inkluzivnog džudoa. Svi prisutni imali su priliku da vide jednočasovnu prezentaciju treninga na kojem je prisustvvalo 19-toro džudista sa smetnjama u razvoju.

DECEMBAR: U decembru mesecu je bilo dosta aktivnosti. 07.12.2018. na Petoj naučnoj konferenciji pod nazivom „ Sport, zdravlje i zivotna sredina“, koja je održana u Beogradu, učešće je uzela Sajonela Krga. Cilj konferencije je bio razmena regionalnih i međunarodnih naučnih dostignuća u oblasti savremenog sporta, zdravlja i ekologije, kao i stručna diskusija o aktuelnim dešavanjima iz pomenute oblasti. Sajonela je pisala rad na temu „Počeci inkluzivnog džudoa u Srbiji“ i isti prezentovala u desetominutnom izlaganju na gore pomenutoj konferenciji. 15.12.2018. godine je održano polaganje za žute učeničke pojaseve za grupu starijih džudista. Polaganje je održano u GH „Mostonga“ zajedno sa svim ostalim džudistima iz kluba. Nažalost nije bilo materijalno tehničkih uslova da se ovoj grupi priključe i grupa mlađih džudista, te je za njih posebno održano polaganje 17.12.2018. u sali za fizičko ŠOSO „Vuk Karadžić“. Obe grupe su pokazale veliki pomak i napredak. Svakako da je nivo znanja u zavisnosti od pojedinačnih sposobnosti, ali svako je dao maksimum i trudio se da pokaže do sada naučeno. Na polaganju je prikazano sledeće: pad u nazad samostalno, pad u stranu i u napred preko pilates lopte uz asistenciju trenera, 4 zahvata držanja i tehnika O Soto Gari iz stojećeg polažaja. Ukupno je za žuti pojas položilo 38 polaznika, dok je 7 polaznika dobilo pohvalnice za trud, jer su trenirali manje od 2 meseca. 26.12. 2018. god. džudo treneri Zoran Kovačević i Sajonela Krga su prisustvovali na jednodnevnom seminaru u organizaciji džudo saveza Vojvodine, na fsfv u Novom Sadu na temu: „Uloga i mesto roditelja u sportu“. 28.12.2018. godine Džudo savez Srbije je u Beogradu, u hotelu Hilton, organizovao svečanu dodelu nagrada najuspešnijim džudo takmičarima, klubovima i timovima za uspehe u godini na izmaku. Pored Nemanje Majdova, Aleksandra Kukolja, Milice Nikolić, trećeplasiranog džudo tima Crvene zvezde u kupu šampiona i ostalih uspešnih džudista i veterana na svetskim i evropskim takmičenjima plaketu je dobio i naš džudista Đorđe Jovanović. Prvi put je u istoriji srpskog džudoa, dodeljeno ovo priznanje.

svi deembar

Džudo klub „Bačka“ Sombor je ovim projektom upravo započeo transformaciju iz isključivo sportske organizacije u inkluzivnu sportsku organizaciju koja brine o svim kategorijama stanovništva.

Na inicijativu direktora Džudo saveza Srbije (DžSS), u januaru mesecu pri DžSS oformljena je Komisija za džudo za osobe sa invaliditetom sa ciljem razvoja ove grane džudo sporta, a na čelo te komisije izabrana je Sajonela Krga.

JANUAR 2019: 29. 01. 2019.god je u organizaciji Sportskog saveza grada Sombora održan izbor za sportistu grada Sombora. Tom prilikom su Đorće Jovanović u muškoj i Katarina Galamboš u ženskoj konkureniji izabrani za sportiste grada Sombora u kategoriji osoba sa invaliditetom.

Krajem januara formirana je Komisija za razvoj i unapređenje džudo sporta za osobe sa invaliditeom pri Džudo savezu Srbije, za čiju je predsednicu imenovana Sajonela Krga.

FEBRUAR 2019: Početkom februara, 12 džudista su išli na pokazni trening u Kovačicu. Cilj ove posete je bio prikaz treninga korisnicima Dnevnog boravka u Kovačici i predstavljanje inkluzivnog džudoa kao mogućnost sportske rekreacije. Poseta je ocenjena veoma pozitivno, primljeni smo na najvećem mogućem nivou, a naši džudisti su bili presrećni ovim putovanjem i sasnanjem da su išli da pokažu svoje mogućnosti i sposobnosti.

MART 2019: U organizaciji Komisije za džudo za osobe sa invaliditetom Džudo saveza Srbije, u Somboru je 14. i 15.03.2019. godine organizovana je „Međunarodna instruktaža u inkluzivnom džudou“. Gost instruktor bio je Darij Šomen15. i 16.03.2019. Ova poseta imala je za cilj proveru stručnog i praktičnog rada, kao i pružanje stručnih saveta i praktičnih rešenja radi kvalitetnog nastavka trenažne prakse u džudo sportu za OSI.

21.03.2019. godine Na osnovu poziva Slovenačkog džudo saveza, četiri predstavnika džudo saveza Srbije u džudou za osobe sa invaliditetom su zajedno sa svojim trenerima 21.03.2019.g prisustvovali javnom treningu inkluzivnog džudoa u Ljubljani, koji je posetio i uzeo aktivno učešće i aktuelni predsednik države Slovenije g. Borut Pahor.

APRIL 2019: Zahvaljujući gosp Gerhardu Lintneru, Vjeki Međugorac i Markus Majeru ispred austrijske firme ARGUS koja se bavi radnom medicinskom terapijom 12.04.2019. sekcija inkluzivnog džudoa prvi put je dobila donaciju. Donacija je namenjena za kupovini rekvizita i sprava za vežbanje sa ciljem poboljšalja kvaliteta trenažnog rada.

PROBLEMI SA KOJIMA SE SUOČAVAMO:

Ne postojanje sistemskih rešenja za finansiranje sporta osoba sa invalidtetom.

Društvo – koje proces normalizacije OSI ne shvata u potpunosti. Inkluzija osoba sa invaliditetom označava uključivanje, prihvaćanje i ravnopravno omogućavanje svih aktivnosti kao i tipičnoj populaciji.

Pročitajte još

trs

Vesti sa trčanja

Šta izdvaja Merrell patike za trail trčanje?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>