22. 09. 2023.
Home / Edukacija u sportu / STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KADROVA U SPORTU…
sport 8

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KADROVA U SPORTU…

Obaveštavamo Vas da je raspisan KONKURS za upis na programe stručnog osposobljavanja kadrova u sportu koji organizuje Fakultet za sport i turizam – TIMS iz Novog Sada, a realizovaće se u Novom Sadu.

Konkurs je raspisan za sticanje zvanja sportski operativni trener, sportski instruktor specijalista, sportsko-rekreativni voditelj,sportski i nacionalni sportski sudija i sportski operativni menadžer.

sport 1

Program se realizuje u skladu sa Zakonom o sportu RS i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, u saradnji sa nadležnim nacionalnim granskim savezima,a pravoupisa imaju kandidati koji su završili, najmanje, srednju školu.

sport 8

Program stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja sportski operativni trener, sportski instruktor specijalista isportsko-rekreativni voditeljpodrazumeva treći nivo osposobljavanja sa 240 nastavnih časova, a sastoji se iz opštih i užestručnih predmeta i realizuje u okviru svih sportskih grana (od atletike, preko borilačkih sportova, košarke, odbojke, rukometa, do fitnesa i šaha) izuzimajući ekstremne sportove.

sport 2

Program za stručno osposobljavanje sportskih inacionalnih sportskih sudija predviđa prvi, odnosno drugi nivo osposobljavanja sa 60, odnosno 120 nastavnih časova, a program za osposobljavanje menadžera drugi i treći nivo sa 120 ili 240 nastavnih časova.

sport 6

Nastavu iz opštih predmeta za trenere i sudije realizuju profesori Fakulteta, a užestručne predmete,odgovarajući savez ili Fakultet.Za menadžere nastavu organizuje u celosti Fakultet.

Cena za trenere, instruktore i rekreatore se kreće od 190 do 390 evra (u zavisnosti od sportske grane, odnosno da li Fakultet realizuje samo opšti deo ili program u celini), za sudije je 80 i 140 evra, za menadžere 350 za treći i 240 evra za drugi nivo, a plaća se u ratama po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. U cenu programa uračunata su predavanja, konsultacije, prijave za sve ispite, građa za pripremu ispita i sertifikat. Savezima ili sredinama koje obezbede veći broj polaznika Fakultet je spreman da omogući posebne pogodnosti i odgovarajući popust!!!

sport 3

Svim polaznicima koji su na višoj ili visokoj školi položili neki od ispita koji se nalaze u našem programu ili su ga položili kroz odgovarajuće programe stručnog osposobljavanja, isti se priznaju, a cena umanjuje za 20 evra po ispitu. Sertifikate izdajemo i na engleskom jeziku uz doplatu od 15 evra.

Nastava iz opštih predmeta počinje 06. oktobrau Novom Sadui organizovaće se petkom od 16,00 do 19,00 i subotom od 09,00 do 16,00 časova.

sport 5

Dodatne informacije o programima stručnog osposobljavanja mogu se pronaći na sajtu fakulteta: www.tims.edu.rs (Stručno osposobljavanje u sportu i turizmu – detaljnije), gde se može naći i prijava koju treba da popune svi zainteresovani kandidati. Informacije se mogu dobiti i na telefon 063 256 624, ili putem mejla: slobodan.krneta@tims.edu.rs i adrijana.dozet@tims.edu.rs

sport 4

Pročitajte još

academia.edu_

“The effects of judo training on anthropometric characteristics and motor abilities of primary school boys” by Radenko Matic

“The effects of judo training on anthropometric characteristics and motor abilities of primary school boys” ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>