29. 09. 2022.
Home / Edukacija u sportu / STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KADROVA U SPORTU…
sport 8

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KADROVA U SPORTU…

Obaveštavamo Vas da je raspisan KONKURS za upis na programe stručnog osposobljavanja kadrova u sportu koji organizuje Fakultet za sport i turizam – TIMS iz Novog Sada, a realizovaće se u Novom Sadu.

Konkurs je raspisan za sticanje zvanja sportski operativni trener, sportski instruktor specijalista, sportsko-rekreativni voditelj,sportski i nacionalni sportski sudija i sportski operativni menadžer.

sport 1

Program se realizuje u skladu sa Zakonom o sportu RS i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, u saradnji sa nadležnim nacionalnim granskim savezima,a pravoupisa imaju kandidati koji su završili, najmanje, srednju školu.

sport 8

Program stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja sportski operativni trener, sportski instruktor specijalista isportsko-rekreativni voditeljpodrazumeva treći nivo osposobljavanja sa 240 nastavnih časova, a sastoji se iz opštih i užestručnih predmeta i realizuje u okviru svih sportskih grana (od atletike, preko borilačkih sportova, košarke, odbojke, rukometa, do fitnesa i šaha) izuzimajući ekstremne sportove.

sport 2

Program za stručno osposobljavanje sportskih inacionalnih sportskih sudija predviđa prvi, odnosno drugi nivo osposobljavanja sa 60, odnosno 120 nastavnih časova, a program za osposobljavanje menadžera drugi i treći nivo sa 120 ili 240 nastavnih časova.

sport 6

Nastavu iz opštih predmeta za trenere i sudije realizuju profesori Fakulteta, a užestručne predmete,odgovarajući savez ili Fakultet.Za menadžere nastavu organizuje u celosti Fakultet.

Cena za trenere, instruktore i rekreatore se kreće od 190 do 390 evra (u zavisnosti od sportske grane, odnosno da li Fakultet realizuje samo opšti deo ili program u celini), za sudije je 80 i 140 evra, za menadžere 350 za treći i 240 evra za drugi nivo, a plaća se u ratama po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. U cenu programa uračunata su predavanja, konsultacije, prijave za sve ispite, građa za pripremu ispita i sertifikat. Savezima ili sredinama koje obezbede veći broj polaznika Fakultet je spreman da omogući posebne pogodnosti i odgovarajući popust!!!

sport 3

Svim polaznicima koji su na višoj ili visokoj školi položili neki od ispita koji se nalaze u našem programu ili su ga položili kroz odgovarajuće programe stručnog osposobljavanja, isti se priznaju, a cena umanjuje za 20 evra po ispitu. Sertifikate izdajemo i na engleskom jeziku uz doplatu od 15 evra.

Nastava iz opštih predmeta počinje 06. oktobrau Novom Sadui organizovaće se petkom od 16,00 do 19,00 i subotom od 09,00 do 16,00 časova.

sport 5

Dodatne informacije o programima stručnog osposobljavanja mogu se pronaći na sajtu fakulteta: www.tims.edu.rs (Stručno osposobljavanje u sportu i turizmu – detaljnije), gde se može naći i prijava koju treba da popune svi zainteresovani kandidati. Informacije se mogu dobiti i na telefon 063 256 624, ili putem mejla: slobodan.krneta@tims.edu.rs i adrijana.dozet@tims.edu.rs

sport 4

Pročitajte još

academia.edu_

“Contributing factors to change-of-direction ability in professional rugby league players” by Robert Lockie

“Contributing factors to change-of-direction ability in professional rugby league players” by Robert Lockie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>