02. 10. 2023.
Home / Kultura i život oko nas / POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA “ZRENJANIN” D.O.O.
1794761_527014660748248_195185992_n

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA “ZRENJANIN” D.O.O.

Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o. razvila se iz stanice za zaštitu bilja osnovane još davne 1956. godine. U toku svog postojanja PSS Zrenjanin je menjala organizacione oblike rada, ali joj je osnovni cilj bio uvek isti, unapredjenje poljoprivredne proizvodnje.

Na osnovu Zakona o stručnim službama krajem 1993 god. iz Instituta za poljoprivredu i veterinu se izdvaja veterinarska služba, te ostaje samo DP Institut za poljoprivredu, koji se 1994 god. transformiše u DD Institut za poljoprivredu a kasnije u AD.

Naučna dostignuća iz oblasti poljoprivrede proveravana su i primenjivana u edafsko-ekološkim uslovima banatske ravnice. Posebno angažovanje službe bilo je, a i sada je, na edukaciji poljoprivrednih stručnjaka i zemljoradnika – proizvođača. Rezultate ovog istraživačkog rada PSS Zrenjanin je saopštavala u neposrednim kontaktima, na stručnim savetovanjima, seminarima, na kongresima u zemlji i inostranstvu. Publikovala je više stotina naučnih i više hiljada stručnih radova. Na svim poslovima radilo je više od 60 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 6 magistara i 9 doktora nauka.

Svojom delatnošću PSS Zrenjanin obuhvata:

istraživački rad,
transfer i projektovanje tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji,
savetodavni rad na imanjima odabranih domaćina kao i davanje saveta svim proizvođačima u regionu,
pedološka istraživanja i projektovanje u oblasti navodnjavanja,
kontrolu plodnosti zemljišta,
aprobaciju semenskih useva,
laboratorijska ispitivanja kvaliteta semena,
zdravstvenu kontrolu semena i semenskog materijala,
kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda,
dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju,
idejne projekte u oblasti ratarske i povrtarske, stočarske i voćarske proizvodnje,
matičenje i licenciranje stoke,
izgradnja i adaptacija objekata,
receptura krmne smeše za sve vrste domaćih životinja
organizovanje i održavanje stručnih skupova tematskog tipa iz svih oblasti poljoprivrede.

PSS Zrenjanin trenutno zapošljava 1 magistra poljoprivrednih nauka, 1 magistra fizičke hemije 18 diplomiranih inženjera poljoprivrede različitih profila, 1 dipl.ecc., 1 inženjera poljoprivrede i 6 poljoprivrednih tehničara.

PSS Zrenjanin ima strukturu zaposlenih koja “pokriva” ove segmente poljoprivredne proizvodnje:

ratarstvo i povrtarstvo;
zaštitu bilja i DDD;
ishranu bilja i ispitivanje zemljišta;
semenarstvo;
melioracije;
stočarstvo;
voćarstvo i vinogradarstvo

u svim drugim sferama delatnosti intenzivno se radi na unapredjenju poljoprivredne proizvodnje a i u oblasti naučno-istraživačkog rada.

Naučno-istraživački rad PSS Zrenjanin je direktno povezan sa naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u zemlji, kao što su Poljoprivredni fakulteti u Novom Sadu i Beogradu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Institut za kukuruz u Zemun – Polju, Institut za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu, Institut za krmno bilje u Kruševcu itd.

Adresa: 23100 Zrenjanin, Petra Drapšina 15
tel/fax: 023/548-501, 522-735, 548-615, 548-320, fax:023/548-616
PIB:101165049
T.R. 355-1009329-37 Vojvodjanska banka, 160-15193-87 Banka Intesa
MB:08181004
e-mail: sekretar@psszr.co.rs, kristinasalapura@psszr.co.rs
Direktor: dipl. ing. Kristina Salapura

Pročitajte još

elektronska - oktobar 2023.

Mesečni program Kulturnog centra Zrenjanina – Oktobar 2023.

– U toku oktobra Kulturni centar je u znaku arhitekture organizacijom dva programa koja su ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>