24. 09. 2023.
Home / Kultura i život oko nas / SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – ZREPOK
Dragan Vidakovic i Steva Kocalka

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – ZREPOK

Na svojoj redovnoj, godišnjoj sednici, 01.12.2015. tačno šest godina po osnivanju, skupština „Zrenjaninskog poslovnog kruga“ je donela odluku o izboru novog predsednika s obzirom da je dosadašnjem predsedniku Draganu Vidakoviću istekao treći mandat za redom. Izbor je obavljen tajnim izjašnjavanjem, a najveći broj glasova je dobio Steva Kočalka koji je jedan od osnivača „ZREPOK“-a, a u prethodna dva mandata je bio i član Izvršnog odbora.

Steva Kočalka je osnovnu školu pohađao u Žitištu, nakon toga je završio Gimnaziju – pravni smer u vreme usmerenog obrazovanja. Potom svoje školovanje nastavlja u Novom Sadu na Pravnom fakultetu, gde stiče zvanje diplomiranog pravnika.

1993. godine je osnovao preduzeće za distribuciju pića „VALOR“ koje sada upošljava 180 ljudi i predstavlja jednog od najvećih distributera pića u našoj zemlji. Oženjen je i otac troje dece.
Pored predsednika, izabran je i novi sastav Izvršnog odbora kojeg sada čine, Budimir Jovanović (zamenik predsednika), Dragoljub Bjelogav i dosadašnji predsednik Dragan Vidaković.

Izborom novog predsednika i članova Izvršnog odbora „ZREPOK“ dokazuje da ga karakterišu osnovna načela demokratije u pogledu prava izbora, i principa zamenjivosti i smenjivosti. Ovom odlukom, skupština „ZREPOK“-a želi da pokaže i jedinstvo članstva i kontinuitet u delovanju bez obzira ko vodi i predstavlja organizaciju.

Članovi „ZREPOK“-a su naročito ponosni na činjenicu da su, šest godina od osnivanja, 7 od 9 osnivača i dalje aktivni članovi u radu udruženja.

Osim odluke o izboru novog predsednika i članova Izvršnog odbora, na skupštini su jednoglasno prihvaćeni za nove prijatelje „ZREPOK“-a Dr Dejan Molnar i Branislav Guta Grubački.

Pročitajte još

Slajd 1200x900

Pregled programa do 28. septembra 2023.

Pregled programa do 28. septembra 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>