23. 10. 2021.
Home / Edukacija u sportu (page 10)

Edukacija u sportu

DIFFERENCES IN AEROBICS ENDURANCE BETWEEN U14, U16 AND U18 SOCCER PLAYERS

academia-logo-big

Cilj rada je da se ispita da li postoje razlike u aerobnoj izdržljivosti između tri uzrasne grupe mlađih kategorija fudbalera. Fudbal je sport dominantno aerobnog tipa, pa je jedna od glavnih determinanti uspešnosti aerobna izdržljivost definisana maksimalnom potrošnjom kiseonika. Najčešće korišćeni terenski testovi za procenu aerobnog kapaciteta fudbalera su Cooper-ov ...

Opširnije »

BOSNIAN KPELLE TRIBE

academia-logo-big

U IX broju Zbornika radova Pedagoškog fakulteta Univerzitetau Zenici objavljuju se raznovrsni radovi iz oblasti humanistike, historije, komunikologije demokratije, bosnistike, književnosti, germanistike,anglistike, pedagogije, psihologije, kineziologije i matematike.

Opširnije »

RELACIJE SOCIJALNOG STATUSA RODITELJA I INTELEKTUALNIH I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI…

academia.edu_

Rezultati ovog istraživanja o relacijama socijalnog statusa roditelja i intelektualnih i motoričkih sposobnosti njihove dece ukazali su: da nisu dobijene statistički značajne relacije koje bi ukazale na korelaciju ili uticaju socijalnih karakteristika roditelja na intelektualno funkcionisanje njihove dece; da postoji određeni pozitivni uticaj socijalnih faktora, pre svega obrazovnog i profesionalnog ...

Opširnije »

KVANTATIVNE PROMJENE ANTROPOLOŠKIH DIMENZIJA POD UTICAJEM MOTORIČKE SNAGE

academia-logo-big

Motoričke sposobosti su genetsaki uslovljene sa relativno visokim koeficijentima urođenosti,osim dimenzije repetativne snage,statičke snage i fleksibilnosti.Da bi se povećale moraju se identifikovati mjernim instrumentima.Istraživanja sedamdestih godina u svijetu i kod nas uz primjenu faktorskih analiza i velikog broja testova na velikom uzorku ispitanika dala su veoma dobre rezultate u definisanju ...

Opširnije »