24. 01. 2021.
Home / Edukacija u sportu / “Jedan prilog sociologiji sporta Patrik Sjeberg sa Markusom Lutemanom Ono što…” by Sandra S Radenović
academia-logo-big

“Jedan prilog sociologiji sporta Patrik Sjeberg sa Markusom Lutemanom Ono što…” by Sandra S Radenović

Jedan prilog sociologiji sporta Patrik Sjeberg sa Markusom Lutemanom Ono što niste videli Beograd, Izdavač: Incest trauma centar-Beograd, 2017. str. 439 Knjiga pod nazivom “Ono što niste videli” (Det du inte sag) autora Patrika Sjeberga (Patrik Sjöberg), švedskog olimpijca i bivšeg svetskog rekordera u skoku uvis, jeste štivo autobiografskog karaktera.

Patrik Sjeberg i Markus Luteman (Markus Lutteman) ustupaju autorska prava za ovu knjigu Incest trauma centru-Beograd koji je objavljuje 2017. godine. U formi obimnijeg dnevnika (439 strana), Sjeberg upoznaje širu javnost sa vlastitim gorkim iskustvom seksualnog nasilja koje je doživeo u detinjstvu od strane svog trenera. Napomenimo da je Sjebergova autobiografija retko štivo koje obrađuje temu seksualnog nasilja u sistemu vrhunskog sporta, pa otuda ova knjiga obuhvata oblast ne samo socijalne patologije, već i polje unutar sociologije sporta kao posebne sociološke discipline.

Prema dostupnim podacima, na uzrastu od 10 do 18 godina, u svakom školskom odeljenju u Srbiji postoje 4 deteta koja su preživela određeni vid seksualnog nasilja i još 4 deteta koja poznaju nekoga kome se to dogodilo (Prva Nacionalna studija o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji, prema: Sjeberg, 2017: 3). S obzirom na pomenute podatke, Sjebergova autobigrafija dobija na značaju u cilju reflektovanja ovog aktuelnog a nedovoljno istraženog društvenog problema.

Jedan_prilog_sociologiji_sporta_Patrik_S

Jedan prilog sociologiji sporta Patrik Sjeberg sa Markusom Lutemanom Ono što…Pročitajte još

academia-logo-big

“PHYSICAL PERFORMANCE MODELING AMONG YOUNG BASKETBALL AND HANDBALL PLAYERS” by Sasa Markovic

“PHYSICAL PERFORMANCE MODELING AMONG YOUNG BASKETBALL AND HANDBALL PLAYERS” by Sasa Markovic