30. 09. 2020.
Home / Edukacija u sportu / “PRISTUP ZAPOŠLJAVANJU I OBRAZOVANJU U RURALNIM OBLASTIMA SRBIJE” by Milica Resanovic
academia-logo-big

“PRISTUP ZAPOŠLJAVANJU I OBRAZOVANJU U RURALNIM OBLASTIMA SRBIJE” by Milica Resanovic

Iako ne spadaju u oblast socijalne zaštite, zapošljavanje i obrazovanje su oblasti koje omogućavaju veoma važne socijalne usluge građanima. Njihova važnost se posebno ogleda u uticaju koji imaju na položaj građana i na verovatnoću potrebe za korišćenjem neke od usluga socijalne zaštite. Dostupnost obrazovanja i mogućnost pronalaženja posla u ruralnim oblastima Srbije su aspekti kojima je posvećena dodatna pažnja u polustrukturisanim intervjuima sprovedenim u prvoj fazi našeg istraživanja. Pri tome smo posebnu pažnju obratili na rodnu dimenziju pristupa ovim socijalnim uslugama i prepreke sa kojima se suočavaju žene.

PRISTUP_ZAPOSLJAVANJU_I_OBRAZOVANJU_U_RU

PRISTUP_ZAPOSLJAVANJU_I_OBRAZOVANJU_U_RUPročitajte još

academia-logo-big

“Bioethics of Judo: From Medieval Battlefields to a Preventive Measure Against School Violence” by Sandra S Radenović

“Bioethics of Judo: From Medieval Battlefields to a Preventive Measure Against School Violence” by Sandra ...