09. 12. 2022.
Home / Edukacija u sportu / “Ulazak u Kolarčevu zadužbinu: kulturna delatnost i muzička publika” by Sabina Hadžibulić
academia.edu_

“Ulazak u Kolarčevu zadužbinu: kulturna delatnost i muzička publika” by Sabina Hadžibulić

Apstrakt: Neprikosnovenoj reputaciji koju je u čitavom regionu stekla Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca (poznata još i pod imenom Ko-larčeva zadužbina) u Beogradu (osnovana 1878. godine) doprineli su kvalitet i raznovrsnost programa, očuvanje tradicije i podsticaj za nove ideje u svim domenima umetnosti i nauke. Muzička ponuda Kolarčeve zadužbine žanrovski je veoma raznolika i bogata. Rad je usmeren na analizu profila muzičke publike koja posećuje koncerte u Velikoj dvorani kroz prikaz njenih osnovnih socio-demografskih osobina i muzičkih aktivnosti. Ključne reči Kolarčeva zadužbina, kulturna delatnost, program, muzička publika Uvod Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca 2 je osnovana 1878. godi-ne, u vreme razvoja najznačajnijih modernih kulturnih institucija Sr-bije. 3 Kvalitet i raznovrsnost programa, prepoznavanje važnih tema u aktuelnom vremenu, kao i očuvanje starih i podsticanje novih ideja u gotovo svim domenima umetnosti i nauke doprineli su neprikosnovenoj reputaciji ove institucije u čitavom regionu.

Gostovanja najznačajnijih imena iz sveta kulture i atraktivnost programa njena su prepoznatljiva obeležja. Dugogodišnjom kontinuiranom kulturnom delatnošću odnego-vala je kao svoju publiku čitav niz generacija. Treba reći da Kolarčeva zadužbina 4 godinama organizuje i besplatan muzički program omoguća-vajući pristup publici koja ima kulturne potrebe, ali ne i finansijsku mogućnost da ih zadovolji. I pored svega, značajniji akademski poku-šaji da se analizira rad ove institucije i, posebno, njena publika, nisu do sada učinjeni. 1 sabina.hadzibulic@abo.fi 2 Tokom perioda socijalizma ova institucija je nosila ime Kolarčev narodni univerzitet. 3 Ovde prvenstveno mislim na Narodnu biblioteku Srbije (1832), Narodni muzej (1844) i Narodno pozorište (1868). 4 U daljem tekstu biće korišćen ovaj, popularniji i češće korišćeni naziv.

59510711

Ulazak u Kolarčevu zadužbinu: kulturna delatnost i muzička publikaPročitajte još

academia.edu_

“The effects of judo training on anthropometric characteristics and motor abilities of primary school boys” by Radenko Matic

“The effects of judo training on anthropometric characteristics and motor abilities of primary school boys” ...