05. 04. 2020.
Home / Edukacija u sportu / Uticaj ekranskih medija na pojavu agresivnosti kod dece
academia-logo-big

Uticaj ekranskih medija na pojavu agresivnosti kod dece

Ulaskom u novi milenijum i 21. vek, čitavo čovečanstvo se nalazi na prekretnici razvoja društva isusreće se sa jednim potpuno novim načinom života i tempom kojim se odvijaju promene.

Nauka, koja je svoj veliki procvat doživela na pragu 21. veka, sada se razvija i napredujevrtoglavom brzinom. Promene koje se dešavaju su toliko nagle i brze, da je veoma teško ići ukorak sa njima, navikavati se i prilagođavati novonastalim okolnostima.

Uticaj_ekranskih_medija_na_pojavu_agresi

Uticaj ekranskih medija na pojavu agresivnosti kod decePročitajte još

academia.edu_

“TRANSFORMACIONI PROCESI ANTROPOLOŠKIH DIMENZIJA DJECE SA LORDOTIČNIM DRŽANJEM…” by dejan gojkovic

SAŽETAK Uzorak od 60 učenika osnovnih škola muškog starih 11 i 12 godina u Istočnom ...