04. 10. 2023.
Home / Edukacija u sportu / Sport i nasilje u Europi
1-1c87335cb3

Sport i nasilje u Europi

PripremajuÊi se za pisanje knjige pod naslovom Sport i nasilje u Europi, shvatili smo da nam prijete mnoge zamke. Kao prvo, postojala je opasnost od stvaranja turobne slike na kakvu Ëesto nailazimo ËitajuÊi medijske na-pise o sportskim događajima na svim razinama – slike kojom dominiraju ko rupcija, uzimanje dopinga, meπetarenje, prijevare i nasilje u razliËitim obli-cima.

Opširnije….

Pročitajte još

academia.edu_

“The effects of judo training on anthropometric characteristics and motor abilities of primary school boys” by Radenko Matic

“The effects of judo training on anthropometric characteristics and motor abilities of primary school boys” ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>