12. 11. 2019.
Home / Edukacija u sportu / Morfološko-motorička obilježja djevojčica od 11 do 13 godina i nadarenost za sprint

Pročitajte još

academia.edu_

ANKSIOZNOST I TAKMIČARSKO SAMOPOUZDANJE KOD SPORTISTA SA I BEZ INVALIDITETA (ANXIETY AND COMPETITIVE…

Psihološki faktori koji u takmičarskoj situaciji posebno mogu da utiču na postignuće su, kognitivna i ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>