22. 05. 2019.
Home / Fudbal / ŠKOLA ZA FUDBALSKE SUDIJE „2018“
SKOLA ZA FUDBALSKE SUDIJE 2018

ŠKOLA ZA FUDBALSKE SUDIJE „2018“

U sklopu svojih redovnih godišnjih aktivnosti koje se odnse na popunjavae i povećanje stručnog kadra, Stručna strukovna organizacija sudija Fudbalskog savezagrada Zrenjanina i ove godine organizuje ŠKOLU ZA FUDBALSKE SUDIJE.

Stručna obuka polaznika počeće početkom oktobra a do početka prolećnog dela sezone svi polaznici koji uspešno prođu obuku imaće priliku da izađu na polaganje praktičnog i teroijskog dela ispita, nakon čega će dobiti zvanje fudbalski sudija prirpavnik, a po polaganju prvog redovnog seminara i suđenje 10 utakmica biće prevedeni u zvanje fudbalski sudija 3. kategorije.

Mnogima se ovaj poziv čini stran i suviše dalek, ali velika većina polanika prethodnih škola, koji su na pravi način shvatili ozbiljnost i značaj ovog poziva, razvili u veoma kratkom periodu, ljubav prema suđenju i počeli da teže ubrzanom usavršavanju i napredovanju.

Šta znači biti fudbalski sudija? Ovo pitanje postvaljaju svi kandidati, a kvalitetan odogovr na to pitanje je veoma složeno. Fudbalske sudije predstvaljaju neizostavan i veoma važan deo fudbalske igre, one se staraju o primeni i sporvođenju pravila, bez kojih fudbal ne bi ni postojao u obliku kakvog ga danas poznajemo. Međutim sudije nikako ne treba da budu ti činioci neke utakmice koji će biti istaknuti u prvom planu, to je uloga igrača i trenera, dok se njihova uloga najkraće može definisati kao „čuvara poretka fudbalske igre“, odnosno sudije su te koje nepristrasnom i objektivnom primenom i sprovođenjem pravila fudbala, u okviru svojih ovlašenja, obezbeđuju uslove za pravično i ravnomerno nadmetanje protivničkih timova, što je ključni elment duha fudbalske igre, „fer-plej“-a, kao i sportskog nademtanja uopšte.

Ko može da postane fudbalski sudija? U ne tako davnoj prošlosti vladal oje mišljenje da ne se ne može postati dobar fudbalski sudija, ako pre toga nije postajalno neko igračko iskustvo… Danas su stvari sasvim drugačje… Svi smo svedoci da se fudbal razvija svetlosnom brzinom, da se brzo menja, da se igra neprestalno ubrazva, da su igrači sve bolje fizički priremljeni…svi ovi razlozi proziveli su potrebu i za ubrazanim i kvalitetnim razvojem sudija, koje moraju biti spremne da odogovre sve većim izazovima koje im nameće moderni stil igranja fudbala, a jedna od početnih stadijuma za „izgradnju“ kvalitetnog fudbalskog sudije su pre svega njegove godine. U skladu sa dokumenitima koje regulišu ovu materiju, propisano je da zvanje fudbalskog sudije može steći lice sa navršenih, najmanje, 16 godina života. Te godine su upravo i pravo vreme za početak karijere, ko počne da se bavi suđenjem između 16. I 18. Godine života i odluči da se ozbiljn oposveti ovom pozivu, ima realne šanse za brzo napredovanje i usavršavanje, koje može dostići i internacionalni nivo. Posebna pažnja se odnedavno stavlja i na žene sudije, s obzirom da je i ženski fudbal u velikoj ekspanziji. U našoj zemlji, za sada, ima relativno mali broj žena sudija, te je s tim uvezi, psotoji mnogo veća šansai uslovno govoreći, relativno lakši put za napredovanje nego što je to slučaju u muškoj konkurenicji. Žene sudije imaju posebno veliku perspektivu i ova škola suđenja , između ostalog, ima za cilj da omasovi i ženski kadar u sudijskim redovima. Kao i većina drugih stručnih poziva i za ovaj je neophodno da zaineresovani ispunjavaju određene uslove, a najvažniji do njih su: zdravstvena sposobnost, godine života, kandiati moraju imati državljanstvo RS i prebivalište na teritoriji koju pokriva FSG Zrenjanin i ne smeju biti krivično gonjeni ili osuđivani.

Šta donosi poziv fudbalskog sudije? Biti fudbalski sudija donosoi moge benefite i mogućnsoti a neki od njih su: šansa za napredovanje, vođenje sportskog načina života, redovni treninzi, mogućnost za sticanje prijateljstava i kontakta u zemlji i inostranstvu, isksutvo u radu u strukovnoj sportskoj organizaciji, razvijanje komunikacijskih veština i rada sa ljudima i još mogo toga… Još jedna od veoma pozitivnih stvari što se tiče ovog poziva jeste ta da sudiej za svoja angažovanja imaju novčane naknade, koje se povećavaju u odnosu na stepen takmičenja, tka oda u početku mogu da budu dobar džeparac, a sa napredovanjem može da se ostvare redovni prihodi koji su iznad trenutnih prosečnih mesečnih plata….

Na kraju, još jednom, pozivamo sve zainteesovane devojke i mladiće da se upišu u naššu školu i psotanu deo našeg tima!


mc_rostilj
Lokvanj
montecito-02-utorak3
mc_rostilj

Pročitajte još

IMG_20190510_193432

SAS ZAMALO DO ELITE….

Jastrebac – Sas 4 : 3 ( 1 : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>