05. 06. 2023.
Home / Edukacija u sportu / SOCIOLOGIJA SPORTA I/ILI SOCIOLOGIJA FIZI Č KE KULTURE? – NEKA RAZMATRANJA
389579_4002673869116_2002612367_n

SOCIOLOGIJA SPORTA I/ILI SOCIOLOGIJA FIZI Č KE KULTURE? – NEKA RAZMATRANJA

APSTRAKT Sociologija sporta jeste posebna sociološka disciplina koja se bavi pitanjima konteksta i društvene uslovljenosti sporta, ova disciplina izučava uticaj društva na sport, ali i povratni uticaj sporta na društvo.

Sport jeste samo jedan segment široke oblasti fizičke kulture, pored fizičkog vaspitanja i rekreacije. Imajući na umu tučinjenicu, zbogčega nije zasnovana sociologija fizičke kulture? Zašto sport zauzima krucijalno mesto kao predmet istraživanja jedne posebne sociološke discipline? Da li se u sociologiji sporta izučava i oblast fizičke kulture uprkos nazivu discipline? Autorka pokušava da odgovori na ova i slična pitanja.

Analiza sadržaja udžbenika i tematskih jedinica koje se izučavaju u okviru sociologije sporta upućuje na zaključak da je ova posebna sociološka disciplina neopravdano orijentisana ka sportu kao centralnom predmetu istraživanja. Samo manji broj tematskih jedinica je posvećen širokoj oblasti fizičke kulture, tačnije, fizičkom vaspitanju i rekreaciji. Jedan od razloga za to jeste snažna prisutnost i vidljivost vrhunskog sporta i sportskih priredbi u funkciji spektakla.

Opširniju studiju Sandre Radenović možete pročitati na sledećem linku:

srad

Pročitajte još

academia.edu_

“The effects of judo training on anthropometric characteristics and motor abilities of primary school boys” by Radenko Matic

“The effects of judo training on anthropometric characteristics and motor abilities of primary school boys” ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>